Menu


Dewiniaeth ar waith yng nghoedwig Llanwynno

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13997

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Yn ystod yr haf, buwyd yn ffilmio’r drydedd gyfres o raglen deledu ‘Merlin’ y BBC yng nghoedwig Llanwynno ger Ynys-y-bŵl, Rhondda Cynon Taf, ac roedd y dirwedd ddramatig yn gefndir perffaith ar gyfer hyn.

Roedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ddiweddar wedi bod yn cynaeafu coed ar y safle a ddewiswyd ar gyfer y gwaith ffilmio gan y cwmni cynhyrchu, Shine Television, ac roedd y ddaear wedi cael ei pharatoi yn barod ar gyfer ailblannu.

Roedd ôl-effeithiau’r gwaith coedwigaeth ynghyd â thân ar y safle wedi creu tirwedd wyllt a dramatig, a oedd yn berffaith ar gyfer y rhaglen deledu ffantasïol.

Bu’r cwmni teledu yn cloddio ardal yn y goedwig ac yna’n ei llenwi â defnyddiau naturiol a dŵr er mwyn creu cors fechan yr oedd iddi ran yn anturiaethau Arthur a Myrddin. Ar ôl i’r gwaith ffilmio ddod i ben, cafodd y llecyn ei ddychwelyd i’w gyflwr gwreiddiol yn barod ar gyfer plannu coed ifanc.

Meddai Midge Ferguson, Rheolwr Lleoliad Shine Television, “Cawsom ddiwrnod gwych yn ffilmio yng nghoedwig Llanwynno, a hoffem ddiolch i bawb yng Nghomisiwn Coedwigaeth Cymru am eu cymorth.

“Roedd y tywydd yn berffaith, a’r lleoliad yn edrych yn ddramatig iawn, ac mae’r gwaith paratoi a threfnu a wnaed gan bawb wedi talu ar ei ganfed.”

Meddai Karen Clarke, Ceidwad Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru,  “Rwyf wrth fy modd gyda’r rhaglen ac mae wedi bod yn gyffrous iawn cael cyfle i helpu i osod yr olygfa a gweld y Tywysog Arthur yn un o’r coedwigoedd yr wyf yn gweithio ynddi!

“Ni fyddai gan lawer o bobl ddiddordeb yn y safle gan ei fod wedi’i baratoi ar gyfer ei ailblannu, ond roedd yn berffaith ar gyfer ffilmio’r golygfeydd hyn.  Mae hyn yn dangos y gall hyd yn oed coedwigoedd sy’n mynd drwy gyfnod o newid gynnig cyfleoedd gwych ar gyfer gweithgareddau creadigol.”

Bydd trydedd gyfres ‘Merlin’ yn cychwyn ar 11 Medi am 7.25pm.

Gellir gofyn am ffotograff o’r gyfres deledu o Picture Desk y BBC yn pictures@bbc.co.uk

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.
Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk