Menu


Mwy o hwyl i’r plant yn Rhodfa Goedwig Cwmcarn

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
15 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14423

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd taith ar hyd Rhodfa Goedwig Cwm-carn yn ne Cymru yn fwy o hwyl fyth i blant wedi i gyfarpar newydd gael ei osod yn yr ardal chwarae boblogaidd.

Mae’r daith saith milltir o hyd drwy Goedwig Cwm-carn, a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn cynnig golygfeydd godidog o’r bryniau a’r mynyddoedd o gwmpas.

Ac yn awr mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi cwblhau nifer o welliannau i’r ardal chwarae ger y ganolfan ymwelwyr ar ddechrau’r rhodfa.

Rhoddwyd mynedfa newydd yn y maes parcio i hwyluso mynediad i’r ardal chwarae, sydd wedi cael ei gorchuddio â sglodion coed newydd er mwyn sicrhau diogelwch y plant.

Gall y plant bellach ymlacio ar siglen fawr neu weld bywyd o bersbectif gwahanol drwy roi cynnig ar y ddysgl ddisgyrchiant sy’n troelli wrth i rywun eistedd arni.

Yn ogystal, cliriwyd rhai o’r coed er mwyn creu “Taith y Dewin” drwy’r coed, a cheir cerfluniau o gorachod, cawr, geifr a chylch caws llyffant gyda dewin.

Meddai Emma Louise Felkin, y Ceidwad Coedwig, “Mae hyn yn rhan o’n hymrwymiad parhaus i wella ein cyfleusterau hamdden a gwneud Cwm-carn yn lle mwy difyr a chyffrous i ymweld ag ef.

“Mae ein cyfarpar presennol yn dechrau mynd yn hen, ond mae’r holl gyfleusterau newydd yn cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd, a gall pawb eu mwynhau yn ddiogel.”

Codir tâl o £5 i yrru ar hyd Rhodfa Goedwig Cwm-carn, a agorwyd ym 1972.

I gael rhagor o wybodaeth am Goedwig Cwm-carn, cysylltwch ag Emma Louise Felkin ar 02920 886863, e-bost emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk.

Pennawd: Y ddau frawd Jacob Davies, 6 a Gethin Davies, 2 yn mwynhau'r siglen fawr newydd yn Rhodfa Goedwig Cwmcarn.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk