Menu


Cwmcarn yn ennill eu streipiau mewn fideo band roc

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14519

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Coedwig Cwmcarn yn enwog am ei llwybrau sydd wedi eu marcio a gyrfa goedwig droellog, ond nawr mae ei swyn hefyd yn serennu mewn fideo cerddoriaeth newydd i hybu sengl newydd y band roc Cymreig Tiger Please.

Defnyddiodd y band addawol o dde Cymru coedwig Llywodraeth y Cynulliad ger Caerffili fel lleoliad ar gyfer ei fideo newydd, "Spring and it's offering".

Wedi ei rhyddhau ym mis Chwefror, Spring and it's Offering" yw'r gân ddiwethaf ar EP Seasons y band - casgliad o bedair cân sydd wedi cael eu hysbrydoli gan flwyddyn ym mywyd eu canwr Leon Stanford.

Dywedodd cyfarwyddwr y fideo Ben Smith o Gingenious yng Nghaerdydd,  "Mae Cwmcarn yn  hollol ysblennydd. Ni fedrwn wedi gofyn am well leoliad."

Wedi ei rheoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, mae Coedwig Cwmcarn yng ngyrfa goedwig saith milltir drwy 1,200 hectar o goedwig. Mae yna saith maes parcio thema ar hyd y ffordd, gyda barbeciws a mannau chwarae i'r plant.

Hefyd mae gan y goedwig canolfan ymwelwyr,llwybrau cerdded a beicio mynydd a llyn pysgota.

Dywedodd Ceidwad Coedwig CC Cymru Emma Louise Felkin, "Ar ôl gwylio'r fideo rwy'n gobeithio bydd dilynwyr y Tiger Please yn cael eu hysbrydoli i ymweld â Chwmcarn, a gweld prydferthwch y goedwig a'r golygfeydd  syfrdanol o'r tirlun oddi cwmpas, drwy lygaid eu hunain."

"Mae ein coedwigoedd yn cynnig cyfleoedd eang ar gyfer hamdden a mwynhad - ac nid pawb all ddweud eu bod wedi bod yn rhywle sydd wedi ymddangos mewn fideo cerddoriaeth!"

Mae pob cân ar EP Tiger Please yn seiliedig ar wahanol dymor a'r effaith mae'r tymor hynny yn ei gael ar ei amgylchoedd ac ar emosiynau pobl.

Gellir gweld y fideo o 'Spring and its offering' arlein yn kerrang.com ynghyd â 'Autumn came the fall', y gyntaf o'r pedair cân 'Seasons', cyrhaeddodd rif chwech yn siartiau Kerrang TV.

Band sydd ar ei ffordd i'r brig yw Tiger Please. O dan reolaeth drymiwr Funeral for a Friend Ryan Richards, cafodd eu halbwm cyntaf, a oedd yn llwyddiant, ei rhyddhau yn 2009 ar label Walnut Tree.

Maent wedi teithio o amgylch y wlad gydag enwau adnabyddus gan gynnwys Funeral for a Friend a Kids in Glass Houses ac ar hyn o bryd meant ar daith gyda'r Crave. Flwyddyn ddiwethaf fe gawsom le amlwg yng nghylchgronau Kerrang, Classic Rock a Rock Sound, ac ymddangos yng ngwyliau Download a Sonnisphere.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am Goedwig Cwmcarn drwy gysylltu gydag Emma Louise Felkin ar  02920 886863, symudol 97824 857541, e-bost emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk

Gellir cael gwybodaeth ar goetiroedd Cymru ar www.forestry.gov.uk/wales

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk