Menu


Seddi newydd yn helpu ymwelwyr i fwynhau'r olygfa

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
16 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15362

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae seddi cerrig wedi’u gosod ar lecyn hardd ger Talbot Green i ymwelwyr fwynhau'r golygfeydd sydd o'u hamgylch.

Gosododd Comisiwn Coedwigaeth Cymru y seddi cerrig i gerddwyr gael hoe wrth iddyn nhw fynd am dro ar y llwybrau sydd wedi’u hagor yng Nghoed Trecastell yn ddiweddar.

Mae blodau gwyllt wedi ffynnu yn y coetir sydd piau Llywodraeth Cymru ar ôl i’r Comisiwn wella’r cynefin.  Roedd y cyhoedd yn awyddus i gael y seddi ar y llwybrau hirach er mwyn i bawb allu gwerthfawrogi’r olygfa.

Meddai Rhodiwr Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Mike James, “Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi agor taith gerdded linell i gyrraedd llecyn heddychlon ac wedi adfer taith gylchol.

“At ei gilydd mae yna tua thair cilometr o lwybrau yn y coetir, erbyn hyn, a gofynnodd pobl i ni osod seddi ar y darnau hiraf er mwyn iddyn nhw allu eistedd a mwynhau awyrgylch y coetir.”

Gosododd y Comisiwn dair sedd o gerrig mawr o dywodfaen pennant lleol gan fod y rhain yn llai tebygol o gael eu fandaleiddio na rhai pren.

Meddai Mike, “Roedden ni eisiau cynnig nifer o fannau cyfforddus lle gall pobl ymlacio a chymryd hoe fechan ar ôl taith gerdded egnïol, ac a fydd yno am flynyddoedd i ddod.”

Yn ôl Gillian Roberts, sy’n byw yn Llanharan ac sy’n rhedeg yn rheolaidd yng Nghoed Coed Trecastell mae’r seddi’n ychwanegiad derbyniol i’r coetir.

“I unrhyw un sydd wedi addo gwneud mwy o ymarfer corff a chael peth awyr iach, mae Coed Trecastell yn lle ardderchog i ddechrau. 

“Mae’r llwybrau wedi’u hagor erbyn hyn, mae'n lle mor hardd i ddod yn ffit a chlirio'ch meddwl. Mae’r seddi newydd yn rhoi rhywle i'r rhai sydd eisiau gwneud dim mwy na’i chymryd hi'n ara deg ymlacio a mwynhau."

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd wedi datblygu tair safle Ysgol Goedwig yn y coetir a gobeithir y bydd y rhain yn cael eu defnyddio gan blant ysgol ardaloedd Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.

Llun: Graham Hopkins yn cael hoe ac yn mwynhau’r olygfa o Goed Trecastell

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth ynghylch hamddena yng Nghoed Trecastell, cysylltwch â Mike James ar 0300 068 0225, symudol 07825 843253, e-bost mike.james@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: mike.james@forestry.gsi.gov.uk