Menu


Gemau Olympaidd ynghanol Coetir!

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 TACHWEDD 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15755

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Hyrddio esgidiau glaw, taflu pasteiod mwd, ras gyfnewid rhwng coed a llwybr mwgwd - roedd y rhain i gyd yn rhan o ddiwrnod cyffrous pedair o ysgolion Caerdydd mewn Gemau Olympaidd y Coetir.

Daeth plant Ysgolion Cynradd Moorland, yr Eglwys yng Nghymru St Paul, y Tyllgoed a Hawthorn yn gystadleuwyr yn nhaleithiau'r oes o'r blaen yng Ngwlad Groeg, megis yr Atheniaid talentog a’r Spartaniaid balch ond creulon, mewn Gemau yn Fforest Fawr, ychydig y tu allan i’r brifddinas.

Roedd y plant, o bump i 11 oed, yn cymryd rhan mewn cystadlaethau megis yr hen grefft o hyrddio esgidiau glaw - gorau po bellaf - a thaflu pasteiod mwd at goed, gyda'r marciau mwyaf i'r rhai a allai drawo'r coed lleiaf a phellaf.  

Roedd marciau i’w cael am waith tîm yn ogystal ag am gystadlaethau unigol wrth i’r plant gymryd eu tro i arwain y naill a’r llall ar lwybr mwgwd drwy’r coed. 

Roedd rasio rownd cwrs Olympaidd ymarfer corff y goedwig a chystadlu yn erbyn timau eraill i ennill mochyn coed pinwydd yn ychwanegu at yr hwyl.
I ginio, roedd y plant yn coginio cŵn poeth ac yn crasu marshmallow o amgylch tân agored.

Meddai Chris Hewings, athro yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru, St Paul, "Roedd y diwrnod yn Fforest Fawr yn wych.  Cafodd ein plant amser ardderchog ac yn son cymaint roedden nhw wedi mwynhau gweithio gyda phlant o ysgolion eraill."

Roedd y digwyddiad wedi’i drefnu gan y tîm Coetir ar gyfer Dysgu ac aelodau grŵp clwstwr Menter Addysg y Goedwig, Caerdydd, a oedd wedi’u hysbrydoli gan y cynnig o grant o £250 gan y Fenter Addysg Coedwig. Talodd yr arian am fysiau i’r plant i Fforest Fawr ac am y bwyd i’w goginio o gwmpas y tân agored. 

Daeth chwe myfyriwr o wahanol gyrsiau addysg Prifysgol Fetropolitan Caerdydd i helpu i drefnu’r diwrnod a chael profiad ymarferol, gwerthfawr o weithio gyda phlant oedran cynradd mewn coetir.

Meddai Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Cathy Velmans, “Fe aeth y diwrnod yn hynod o dda a’r plant a’r athrawon wrth eu bodd gyda’r digwyddiadau.  Roedd y myfyrwyr yn wych gyda’r plant ac, ar ddiwedd y dydd, roedd pawb yn fwdlyd ond yn hapus."

Roedd y seremoni gloi yn cynnwys dathlu canlyniadau’r cystadlaethau a chafodd pob un a fu'n cystadlu ei fedal o gwci pren ei hunan.

Llun: Pawb o blant pedair o ysgolion Caerdydd yn ffrindiau ar ôl y digwyddiad.

Ymholiadau’r cyfryngau at Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: cathy.velmans@forestry.gsi.gov.uk