Menu


Rasys i ddathlu pumed pen-blwydd llwybrau coedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
5 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13896

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Ymunodd athletwyr rhyngwladol â phlant a phobl hŷn ar gyfer Rasys Mynydd Coedwig Crychan i ddathlu pumed pen-blwydd Prosiect Llwybrau Coedwig Crychan.

Enillwyd y prif rasys - dros wyth milltir trwy goetir a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ger Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin - gan ddau redwr profiadol, sef Peter Ryder a Helen Fines.

Ond cafodd cefnogwyr lleol fodd i fyw wrth i ffermwr lleol, Huw Protheroe, ennill y ras fer 4.5 milltir, ac roedd y goedwig yn byrlymu wrth ddathlu llwyddiant y llwybrau sydd wedi dod yn ganolbwynt i’r gymuned.

Roedd rasys ar gyfer pob oedran, o chwech oed hyd at 80, a denwyd nifer fawr o redwyr o leoedd megis Caerwysg, Aberystwyth, Hwlffordd a Phont-y-pŵl a daeth llu da o glwb Sarn Helen o Lanbedr Pont Steffan.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gymdeithas Coedwig Crychan (CCC) a Chymdeithas Rhedwyr Mynydd Cymru, gyda chymorth staff lleol Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Gyda milltiroedd o lwybrau wedi’u marcio sydd wedi dod yn boblogaidd ymhlith marchogion ceffylau, cerddwyr a beicwyr, mae Coedwig Crychan yn cynnig cyfleoedd helaeth ar gyfer hamdden a mwynhad.

Mae’r gymuned leol yn ymfalchïo yn y llwybrau hyn, ac mae CCC wedi arwyddo cytundeb gyda CC Cymru i helpu gofalu am y llwybrau trwy eu monitro a chynnal mân waith cynnal a chadw.

Dywedodd Rheolwr Ardal Leol CC Cymru, Brian Hanwell, “Dyna ddiwrnod gwych! Roedd gweld cymaint o redwyr o bob oed yn mwynhau’r digwyddiad hwn, y cyntaf erioed, yn rhoi llawer o foddhad.

“Mae’r llwybrau hyn yn enghraifft berffaith o’r hyn y gellir ei gyflawni pan mae cymuned yn ymdrechu ar y cyd ac rydym wrth ein bodd ein bod wedi gallu gweithio gyda nhw i gynhyrchu rhywbeth y gall pawb fod yn falch ohono.”

Cynhaliwyd rasys o gwmpas Fferm Cefn a oedd rhwng 0.5 milltir ac wyth milltir o ran pellter gan ddringo 1,600 troedfedd. Cyflwynwyd y gwobrau gan Faer Llanymddyfri, Nigel Burgess, a’i wraig, Dorothy.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o Gymru wedi’i gorchuddio gan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar tua 38% ohonynt (126,000 hectar/311,000 erw).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymry ac mae’n gofalu am y coetiroedd hyn ar ei ran.
Am fwy o wybodaeth am lwybrau Crychan, cysylltwch â Brian Hanwell ar 01558 690314, ffôn symudol 07879 848441.

Am fwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru, ewch i http://www.forestry.gov.uk/website/fchomepages.nsf/hp/WalesWelsh.
Am ymholiadau gan y wasg, cysylltwch â Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clive Davies, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: brian.hanwell@forestry.gsi.gov.uk