Menu


Dewch i gael golwg newydd ar ein coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
16 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13827

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’n hysbys eisoes bod coetiroedd Cymru yn lleoedd gwych ar gyfer gweithgareddau cyffrous megis beicio mynydd a chyfeiriannu, ond yn awr mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gwahodd pobl i eistedd yn ôl a mwynhau’r olygfa fendigedig sydd o’u cwmpas.

Mae’r Comisiwn wedi dadorchuddio ei wyliwr pennau coed cyntaf, sef “gwely” pren syml sydd wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sy’n awyddus i fwynhau ein coedwigoedd mewn ffordd lawer mwy hamddenol.

Gosodwyd y gwyliwr pennau coed yng nghoetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Nhy’n-y-Groes, ym Mharc Coedwig Coed y Brenin ger Dolgellau.

Mae’r gwyliwr yn galluogi pobl i ymgolli’n llwyr wrth fynd ar hyd Llwybr Gwarchodlu’r Brenin ac edrych i fyny ar y coed talaf yn y Parc Coedwig – rhai ohonynt cyn daled â 50 metr (165 troedfedd).

Nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn edrych i fyny at bennau’r coed wrth iddynt fwynhau amrywiaeth o gyfleoedd hamdden yn y goedwig, ond i bobl sy’n byw bywydau prysur gallai’r gwyliwr hwn fod yn help mawr i leddfu straen.

Steven Richards Price, Rheolwr Profiad Ymwelwyr, Dylunio a Dehongli Comisiwn Coedwigaeth Cymru a gafodd y syniad ar gyfer y ddyfais arloesol hon sy’n rhoi golwg wahanol i bobl ar goetiroedd Cymru.

“Rydw i wrth fy modd yn edrych i fyny at bennau’r coed – mae yna rywbeth cyffrous iawn mewn edrych i fyny ar awyr las sydd wedi’i fframio â choed tal, gyda’r cymylau’n gwibio heibio.  Ond roeddwn i’n chwilio am ffordd fwy cysurus o wneud hyn na sefyll ar eich traed yn straenio eich gwddf. Dyna a ysbrydolodd y syniad o’r gwyliwr pennau coed,” meddai Steven.

“Rydych chi’n gorwedd yn ôl yn gysurus ac yn mwynhau’r olygfa dros ben y coed. Dydyn ni ddim wedi gwneud y gwely’n rhy gysurus, gan ein bod yn awyddus i gymaint o bobl â phosibl fwynhau’r olygfa am ychydig funudau ar y tro.”

Mae Coed y Brenin yn enwog am ei lwybrau beicio mynydd a llwybrau troed sy’n mynd ag ymwelwyr i ganol Parc Cenedlaethol Eryri – ond mae’n sicr y bydd y gwyliwr pennau coed yn gwneud iddynt aros yn eu hunfan.

Meddai Graeme Stringer, Ceidwad Hamdden Comisiwn Coedwigaeth Cymru yng Nghoed y Brenin, “Rydyn ni bob amser yn ceisio meddwl am ffyrdd newydd o feithrin y berthynas rhwng pobl â’r goedwig, ac mae syniad Steven yn cynnig ffordd wych ac arloesol o fwynhau’r coed talaf yn y parc coedwig.  Rydw i wrth fy modd gyda’r gwyliwr – ac mae’n ymddangos bod ein hymwelwyr o’r un farn.”

Cafodd y gwyliwr ei wneud o gonwydd Douglas o goetiroedd Llywodraeth y Cynulliad gan Signs Workshop, cwmni sy’n gweithio o Goed y Brenin.

Ac fe allai pethau fod ar i fyny i ymwelwyr â choetiroedd eraill Llywodraeth y Cynulliad sy’n awyddus i ddianc oddi wrth bopeth – am foment fer, o leiaf.

Ychwanegodd Steven, “Rydym yn ystyried gosod gwylwyr mewn coedwigoedd a choetiroedd poblogaidd eraill sy’n cael eu rheoli gennym.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd hamdden yng nghoetiroedd Cymru, ewch i www.forestry.gov.uk/wales.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: steven.richards-price@forestry.gsi.gov.uk