Menu


Taflen yn taflu goleuni ar lwybr coetir ar ei newydd wedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
28 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15377

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae taflen newydd ar gael i ymwelwyr â choedwig Pembre i gyd-fynd ag agor y Llwybr Pinwydd yn dilyn gwaith reoli hanfodol.

Cafodd y llwybr ei gau am dri mis pan oedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn teneuo rhai o’r coed mewn rhannau o’r goedwig 1,000 hectar i wella'r cynefin i fywyd gwyllt a blodau coetir prin.

Mae’r daflen newydd ar y llwybr yn egluro hanes y goedwig ac yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i ymwelwyr ar y llwybr a’r hyn y gallen nhw ei weld wrth gerdded ar ei hyd.

Mae Pembre yn un o goedwigoedd twyni tywod Prydain, coetir sy’n anarferol ac sydd wedi ennyn cryn ddiddordeb mewn naturiaethwyr.

Meddai Jonathan Price, Rhodiwr Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’r Llwybr Pinwydd yn daith gerdded ogoneddus, tua phump i chwe milltir o hyd ble gallwch weld y twyni tywod, golygfeydd o’r môr, gloynod byw a blodau gwyllt.

“Mae’r goedwig yn gartref i lawer o blanhigion prin megis tegeirian y gwenyn a melyn yr hwyr, 31 o loynod byw, llawer o adar canu mudol yn ogystal ag adar ysglyfaethus gan gynnwys y cudyll glas a’r gwalch marth.”

Mae’r daflen newydd ar gael o gwmpas ardaloedd Pembre a Chanolfan Ymwelwyr Parc Gwledig Pembre.

Llun: Llwybr Pinwydd, sydd â thaflen newydd i wella mwynhad ymwelwyr.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch coedwig Pembre, cysylltwch â Jonathan Price ar 0300 0680213, symudol 07789 922748, e-bost jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk