Menu


Hwyl yr Ŵyl ym Mwlch Nant yr Arian

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14258

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Yn ystod y penwythnos yma (4 a 5 Rhagfyr) fydd plant yn medru gwneud eu haddurniadau coeden Nadolig unigryw eu hunain ym Mwlch Nant yr Arian.

Rhwng 11 y bore a 3 y prynhawn fydd staff yng nghanolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn helpu'r plant i greu addurniadau o ddeunydd naturiol megis conau pinwydd, orennau wedi sychu a chnau ffrenig.

Bydd yna dâl o £3 ac fe fydd plant yn cael y cyfle i greu eu cerdyn Nadolig eu hunain i fynd adref gyd nhw.

Yn hwyrach yn y mis, fe fydd Santa yn ymweld â'r canolfan lle bydd yn dosbarthu anrhegion o'i groto rhwng 11 y bore a 3 y prynhawn ar Ragfyr 18 a 19 (tâl o £3).

Yn ogystal gellir prynu plethdorchau a choed Nadolig o'r ganolfan, ac fe fydd cawl cartref a rholiau thwrci a stwffin ar gael yn y caffi.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â digwyddiadau'r Nadolig ym Mwlch Nant yr Arian, cysylltwch â Sarah Cookson Cynorthwyydd y Ganolfan Ymwelwyr ar 01974 831070.

e-mail: sarah.cookson@forestry.gsi.gov.uk