Menu


Dyddiau appus i ymwelwyr coetir!

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
5 EBRILL 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15406

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Erbyn hyn, mae byd o hwyl yr awyr agored ar flaenau bysedd ymwelwyr â’r coetir ar ôl i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru gynhyrchu app ffôn symudol yn rhoi gwybodaeth ar gannoedd o filltiroedd o lwybrau coedwig.

Mae app ffonau clyfar Cymru ForestXplorer Wales yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gynnig gwybodaeth hollol gyfoes ar fwy na 200 o lwybrau hamdden yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru ledled Cymru.

Drwy lawr lwytho’r app, sy'n hollol ddwyieithog, yn rhad ac am ddim i iPhonau ac iPadiau Apple a dyfeisiadau Android Google bydd pawb yn gallu mwynhau i’r eithaf wrth ymweld â’r coetiroedd. 

Mae’r app yn cynnwys mapiau llwybrau, lluniau o’r awyr a chyfeiriadau ar gyfer milltiroedd o deithiau cerdded, llwybrau beicio mynydd a llwybrau merlota, gyda dim llai na 92 o fannau cychwyn ar gyfer diwrnod gwych allan yn y goedwig.

Yn ôl Steven Richards-Price, Rheolwr Profiadau Ymwelwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sydd wedi dyfeisio’r app, mae’n gobeithio y bydd yn annog hyn yn oed fwy o bobl i ddarganfod manteision hamddena yn yr awyr agored.

“Roeddwn i eisiau datblygu app i ddangos yr holl bethau y gallwch chi ei wneud a’r lleoedd y gallwch chi fynd iddyn nhw yng nghoedwigoedd Cymru” meddai. 

“Mae yna ddigonedd o ddewisiadau chwilio i helpu ymwelwyr ganfod yr wybodaeth y maen nhw’n chwilio amdano, megis y lle agosaf, neu gallan nhw hidlo eu chwilio yn ôl eu dewis o weithgaredd.

“Mae coetiroedd Cymru’n denu mwy na miliwn o ymweliadau bob blwyddyn ac rwy’n gobeithio y bydd yr app newydd yn denu hyd yn oed yn fwy o bobl i ymarfer ychydig yn ein coetiroedd gwych, neu i ddim ond mwynhau’r awyr iach.

Yn ogystal â bod yn declyn hynod ddefnyddiol i helpu ymwelwyr gael y gorau allan o lwybrau'r goedwig, gall yr app hefyd roi gwybodaeth gyfoes ynghylch rhybuddion neu fod rhywle ar gau dros dro.

Mae’n cynnwys dolenni i wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru lle gall ymwelwyr gael rhagor o fanylion ar adnoddau hamdden, yn ogystal â gwybodaeth gyfareddol ynghylch coetiroedd Cymru. 

Cafodd yr app ei ddatblygu gyda help getunik.com a Audiotours a fu wrthi am chwe mis yn ei orffen. Mae ar gael ar Google Play ar gyfer dyfeisiadau Android ac ar Appstore ar gyfer dyfeisiadau Apple. Gellir gweld beth sydd ganddo i'w gynnig ar http://vimeo.com/39626002.

Ychwanegodd Steven, “Mae’r app yn arweiniad cyfleus a symudol i’r amrywiaeth eang o gyfleoedd cyffrous i hamddena a mwynhau sydd ar gael i bawb yn ein coedlannau.

Llun: App newydd y goedwig yn dod â byd o hwyl awyr agored at flaenau bysedd pobl.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Am ragor o wybodaeth ynghylch yr app, cysylltwch â Steven Richards-Price ar 0300 068 0033, e-bost steven.richards-price@forestry.gsi.gov.uk 

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i mailto:News@FCWales i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: steven.richards-price@forestry.gsi.gov.uk