Menu


Dewch i Ffair Nadolig Coed y Brenin ac fe gewch goblyn o amser da yng nghwmni Sin Corn

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 RHAGFYR 2009DATGANIAD NEWYDDION: 13126

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd Sin Corn a’i gorachod yn ymweld choedwig Coed y Brenin ger Dolgellau y Dydd Sul hwn (Rhagfyr 6), pan gynhelir y Ffair Nadolig o 10 o’r gloch y bore tan 2 o’r gloch y prynhawn.

Bydd anrhegion tymhorol, cynnyrch a chrefftau lleol ar werth o amrywiaeth o stondinau yn y ganolfan boblogaidd hon o eiddo Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Yn ogystal, bydd arlunwyr amatur a proffesiynol lleol yn arddangos eu gwaith yn Arddangosfa Gelf y Nadolig yng nghanolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru o Ddydd Iau, 3 Rhagfyr, hyd Ddydd Mercher, 6 Ionawr.

Cynhelir y Ffair Nadolig unwaith eto mewn cydweithrediad Chlwb Rotari Mawddach a Marchnad y Ffermwyr, Dolgellau.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch Hilary Malyon ar 01341 440474.

e-mail: hilary.malyon@forestry.gsi.gov.uk