Menu


Cefnogaeth i berchnogion coetir a effeithiwyd gan dywydd gwael

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
25 IONAWR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13255

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae gan berchnogion coetir fis ychwanegol i orffen y gwaith a ariennir gan gynllun grantiau Coetiroedd Gwell i Gymru (CGG).

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi ymestyn y diwrnod cau ar gyfer ceisiadau grant er mwyn caniatŠu mwy o amser i gwblhau gwaith a gafodd ei ohirio gan y tywydd eithafol yn ddiweddar.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer perchnogion coetir ac asiantau i gyflwyno eu ceisiadau wedi cael eu bwrw ymlaen hyd 26 Mawrth.

Dros y mis diwethaf, rhwystrwyd y gweithgareddau coedwigo mewn llawer o goetiroedd preifat ledled y wlad gan nad oedd yn bosibl cael mynediad at y safleoedd. Hyd yn oed pan roedd y prif ffyrdd yn glir, roedd ffyrdd y coedwigoedd a thir uchel yn parhau’n anodd i’w cyrraedd.

Dywedodd Rachel Chamberlain, Rheolwr Gweithgaredd Comisiwn Coedwigoedd Cymru ar gyfer cynllun CGG, "Mae cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru yn cefnogi’r bobl hynny yng Nghymru sy’n gwneud eu bywoliaeth drwy blannu, cwympo a rheoli ein coetiroedd.

"Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi gweithredu’n gyflym i gefnogi’r diwydiant coed sydd, fel sawl rhan o’n heconomi, wedi dioddef oherwydd y tywydd gwael yn ddiweddar."

Dywedodd Evelyn Over, cynllunydd rheoli sy’n paratoi ceisiadau i gynllun CGG ar ran ffermwyr a pherchnogion coetir ledled Powys, "Mae’r estyniad hwn i’r dyddiad cau yn ddefnyddiol iawn i berchnogion coetir a gafodd eu rhwystro rhag gweithio am o leiaf fis."

NODIADAU AT OLYGYDDION
Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n edrych ar Űl 126,000 hectar (309,000 erw) o goedwigaeth gyhoeddus sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Cynllun grantiau Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw Coetiroedd Gwell i Gymru (CGG) a gafodd ei gynllunio i gefnogi Strategaeth Coetiroedd i Gymru. Mae cynllun CGG yn gosod pwyslais mawr ar reolaeth coetir o safon ac yn cynnig grantiau a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer coetiroedd Cymru. Cynigir cymorth grant i holl berchnogion coetiroedd yng Nghymru sydd ag ardal addas dros 0.25 hectar.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ‚ sut i wneud cais am grant CGG, ewch i’r adran grantiau a rheoliadau ar www.forestry.gov.uk/wales†

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk