Menu


Clirio coed yn hybu bywyd gwyllt – a’r blaned

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 RHAGFYR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15096

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd clirio coed yn tyfu ar fin y ffordd ar ddwy goedlan yn Sir Gaerfyrddin yn eu gwneud yn lleoedd mwy cartrefol i'r planhigion prin a'r bywyd gwyllt sy'n byw yno.

Bydd clirio rhai o’r coed sy’n tyfu ar lwybrau yng nghoetiroedd Penbre a Phenybedd hefyd yn agor y ffordd i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru deneuo’r coed – a bydd hefyd yn helpu i daclo newid hinsawdd.

Bydd y gwastraff o glirio’r coed yn tyfu ar fin y ffordd yn cael ei gasglu gan beiriant sy’n cael ei alw’n fyrnwr brwgaits.  Bydd y byrnau'n cael eu defnyddio yn Ffatri Ynni Western Wood gyfagos.

Mae coetiroedd Penbre a Phenybedd, sydd, gyda’i gilydd yn tyfu ar tua 1,200 hectar o dir, yn rhai o goedwigoedd twyni tywod gwledydd Prydain. Maen nhw'n gartref i lawer o rywogaethau prin o blanhigion, i 31 o rywogaethau o loynod byw, i adar cân mudol yn ogystal ag i adar ysglyfaethus megis y gwalch glas a’r gwalch marth.

Mae coedwig Penbre hefyd yn rhan o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Meddai Rhodiwr Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Jonathan Price, “Rydyn ni’n gwneud y gwaith pwysig hwn i wella'r safle o ran cadwraeth ac i'w gwneud yn haws i fynd iddi pan fydd angen gwaith yn y dyfodol.

“Mae hyn i gyd yn rhan o reoli coedlannau Llywodraeth Cymru er budd yr amgylchedd, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

“Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra, ond fe fydd arwyddion yn y coedwigoedd yn dweud wrth ymwelwyr beth sy'n digwydd."

Bydd cael gwared ar lystyfiant o ffyrdd y goedwig a’i fyrnu’n biomas hefyd yn arbed ar gostau cynnal y ffyrdd ac yn eu gwneud gryn dipyn yn ddiogelach i ddefnyddwyr.

Pennawd:  Byrnwr brwgais wrth ei waith yng nghoedwig Penbre.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir.  O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y gwaith yng nghoetiroedd Penbre a Phenybedd, cysylltwch â Jonathan Price ar 0300 068 0213, symudol 07789 922748.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i News@FCWales i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk