Menu


Gweithdy yn dathlu Blwyddyn y Goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
31 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15047

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Yn ddiweddar, daeth aelodau o grŵp Menter Addysg Goedwig Pen-y-bont ar Ogwr at ei gilydd ar gyfer eu gweithdy hyfforddiant cyntaf erioed i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol y Goedwig.

Yn ystod y diwrnod, dysgodd y grŵp, sy’n cynnwys athrawon a swyddogion cymorth dysgu, sgiliau gweithio coed a drefnwyd gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Trefnwyd y digwyddiad gyda chymorth Menter Addysg y Coed, a roddodd £250 i grwpiau Menter Addysg Goedwig ledled Cymru i ddathlu’r flwyddyn bwysig hon i goetiroedd.

Dysgodd y grŵp sut i ddefnyddio rhasgl a dril pren i wneud ymborthwyr adar a “blodau” pren allan o ffyn dan arweiniad y busnes lleol Dragonfly Creations, yng nghanolfan Coetiroedd ar gyfer Dysgu Rockwool ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y sgiliau hyn yn galluogi aelodau’r grŵp i ddysgu plant ifanc i ddefnyddio offer ac i ddeall bod pren yn adnodd gwerthfawr ac adnewyddadwy y gellir ei ddefnyddio i wneud amrywiaeth o eitemau defnyddiol, fel llwyau a chadeiriau. 

Trafodwyd nodweddion gwahanol fathau o goed i hyrwyddo dealltwriaeth o ba goed y dylid eu cynaeafu’n gynaliadwy ar gyfer gwahanol brosiectau, y gall y grŵp weithio arnynt gyda phlant a phobl ifanc yn eu hysgolion. 

Dywedodd y Swyddog Addysg Geminie Drinkwater, a drefnodd y diwrnod, “Dysgodd aelodau sut i ddefnyddio rhasgl a chyllyll pren gan gael gwell dealltwriaeth o’r nifer o fuddion mae coetiroedd a phren yn eu cynnig.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru yn cael ei orchuddio gangoetiroedd. Mae Llywodraeth Cymru yn berchen ar 38% ohono (sef 126,000 hectar/311,000 erw).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae’r Tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau mewn coetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygiad a darpariaeth yr Ysgol Goedwig ac yn hwyluso Menter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Am fwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/wales           

Ewch i News@FCWales  am newyddion, delweddau, manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni at astudiaethau achos.                                                                               

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk