Menu


Lle anadlu i Bembre a Phenybedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 IONAWR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15253

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n dechrau gwaith i roi mwy o le anadlu i ddwy goedwig yn Sir Gaerfyrddin ac i’w gwneud yn lleoedd mwy deniadol i bobl ymweld.

Mae’r Comisiwn wedi dewis rhai mannau i’w teneuo yng nghoedwigoedd Pembre a Phenybedd, mae rhai o’r coed yno’n cael eu torri i roi mwy o le a golau i fywyd gwyllt ac i alluogi coed brodorol adfywio.

Yn ogystal â helpu’r coed sy’n weddill i dyfu, bydd y gwaith hefyd yn gwella iechyd y coedwigoedd trwy ymladd yr afiechyd a elwir yn falltod nodwyddau band coch, sydd wedi heintio rhai o’r coed.

Meddai Jonathan Price, Rhodiwr Cymunedol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’r gwaith pwysig hwn yn rhan o’n rheolaeth barhaus o’r coedwigoedd hyn er budd eu holl ddefnyddwyr ac i wella amgylchedd y goedwig i’r dyfodol.

“Rhan gyntaf y rhaglen y flwyddyn gyntaf yw hon a bydd yn parhau dros y pump i ddeng mlynedd nesaf ym Mhembre a Phenybedd, sy’n gartref i lawer o adar canu mudol yn ogystal ag adar ysglyfaethus, gan gynnwys y gwalch glas a gwyddgwalch.

Ym Mhembre a Phenybedd, sy’n ymestyn dros 1,200 hectar, y mae rhai o dwyni coedwigoedd Prydain, sy’n anarferol ac wedi dod o ddiddordeb mawr i naturiaethwyr. Mae coedwig Pembre hefyd yn rhan o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Ychwanegodd Jonathan, “Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra, ond byddwn yn hysbysu pobl yr ardal wrth i’r gwaith symud ymlaen drwy arwyddion ar y mannau bychain lle bydd mynediad yn cael ei gyfyngu dros dro.”

Llun: Coedwig Pembre, ble bydd y coed yn cael eu teneuo i wella bioamrywiaeth.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y gwaith yng nghoetiroedd Pembre a Phenybedd, cysylltwch â Jonathan Price ar 0300 0680213, symudol 07789 922748, e-bost jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk