Menu


Sin Corn yn ymlwybro drwy’r eira ac i i ledaenu llawenydd yng Nglanfa Goetre

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14316

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd cannoedd o blant yn Sir Fynwy rodd coetir Nadoligaidd pan ymlwybrodd Siôn Corn drwy’r eira ac iâ i ledaenu llawenydd y Nadolig yng Nglanfa Goetre.

Er gwaethaf y tywydd gaeafol, dangosodd Siôn Corn mai hwn yw’r tymor o ewyllys da drwy ddod i gyfres o ymweliadau Nadoligaidd dan arweiniad tîm Coetiroedd i Gymru Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Gwnaeth y plant ysgol gynradd chwilio am Rudolf ar hyd llwybr gweithgaredd hud drwy’r coetir sydd dan reolaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru cyn derbyn bag nwyddau gan Siôn Corn yn ei groto ym mwyty’r Canalé sydd gerllaw.

Dywedodd y swyddog addysg Karen Clarke, “Mae Siôn Corn wedi hen arfer ag ymdrin ag ychydig o eira ac roeddem yn benderfynol o beidio â gadael i’r tywydd gaeafol ddifetha ei ymweliadau.

“Roedd yn wych ei weld yn cyfarfod â chynifer o blant ac yn ein cynhesu gyda llawenydd y  Nadolig!”

Mae coetiroedd yn darparu amgylchedd dysgu awyr agored cyffrous ac mae Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnal ymweliadau ar hyd a lled Cymru bob blwyddyn ar adeg y Nadolig fel ffordd o ddangos bywyd yn y coetiroedd yn ystod y gaeaf i’r plant.

Nodiadau i Olygyddion

Mae coetiroedd yn ymestyn dros 14% o Gymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu yn y coetir ar hyd a lled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu’r Ysgol Goedwig ac yn hwyluso Menter Addysg y Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Enw cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: karen.clark@forestry.gsi.gov.uk