Menu


Plant yn cael hwyl wrth ddysgu am wenyn

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
5 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13895

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd dros 30 o blant lawer o hwyl mewn digwyddiad ym Mwlch Nant-yr-Arian ger Aberystwyth i godi ymwybyddiaeth ynghylch y dirywiad yn niferoedd gwenyn o gwmpas y byd.

Gwnaeth y plant gartrefi gwenyn o brennau bambŵ i’w hongian yn eu gerddi a buont yn plannu blodau haul sy’n dda i wenyn, cyn mynd ar helfa gwenyn ar lwybr bob gallu glannau’r llyn, sy’n gynefin hanfodol ar gyfer y pryfaid.

Trefnwyd y digwyddiad gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rhedeg y ganolfan ymwelwyr boblogaidd naw milltir i’r dwyrain o Aberystwyth, ar y cyd ag ymgyrch Bee Part Of It y BBC.

Roedd y digwyddiad yn un o gyfres o ddigwyddiadau Ceidwaid Iau’r Goedwig sy’n cael eu cynnal bob dydd Mercher ym Mwlch Nant-yr-Arian a’r nod oedd tynnu sylw at yr hyn sydd wedi cael ei alw’n ddirywiad “catastroffig” yn niferoedd cacwn.

Mae cacwn yn chwarae rhan hanfodol mewn bwydo pobl trwy beillio cnydau, ond mae eu niferoedd wedi dirywio ledled y byd, yn bennaf oherwydd diffyg blodau a chynefinoedd eraill sydd eu hangen arnynt i oroesi yng nghefn gwlad.

Gellir gweld pedair neu bum rhywogaeth o wenyn yn Nant-yr-Arian, a chacwn cynffonwen sydd fwyaf cyffredin yr adeg hon o’r flwyddyn.

“Roedd ein digwyddiad cacwn yn ffordd wych o greu ymwybyddiaeth ynghylch y dirywiad yn ein poblogaethau o wenyn, a gobeithio ein bod wedi helpu amlygu’r angen am eu diogelu,” dywedodd Gareth Owen, Rheolwr Hamdden CC Cymru.

Cynhelir digwyddiadau Ceidwaid Iau’r Goedwig trwy gydol gwyliau’r haf hyd at 25 Awst ac maent yn cynnwys teithiau ystlumod, gwneud basgedi ac adeiladu ffau. Mae angen archebu lle ar gyfer yr holl ddigwyddiadau hyn. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Cookson ar 01970 890453.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o Gymru wedi’i gorchuddio dan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael o http://www.forestry.gov.uk/website/fchomepages.nsf/hp/WalesWelsh.

Am ymholiadau gan y wasg, cysylltwch â Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clive Davies, ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: gareth.owen@forestry.gsi.gov.uk