Menu


Pobl ddi-waith yn helpu i gynnal llwybrau beicio mynydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14151

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae byddin o bobl ddi-waith yn ne Cymru yn helpu i hwyluso’r daith i feiciau mynydd ar hyd llwybrau beicio poblogaidd Parc Coedwig Afan.

Fel rhan o ymdrech gymunedol wirioneddol, mae dynion a merched di-waith yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar lwybrau beicio Comisiwn Coedwigaeth Cymru a fydd yn denu miloedd o ymwelwyr ac yn rhoi hwb mawr ei angen i’r ardal.

Mae’r gwirfoddolwyr yn rhan o brosiect ar y cyd rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac Uned Sgiliau a Hyfforddi Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i sicrhau bod atyniadau megis y Wal, Lefel White a Llwybr y Gorwel yn aros mewn cyflwr da.

Yn ogystal â gwneud gwaith atgyweirio ar y llwybrau beicio mynydd, byddant yn gofalu am gyfleusterau hamdden eraill megis llwybrau troed, meysydd parcio ac arwyddion i sicrhau bod y parc coedwig yn edrych ar ei orau.

Meddai Carl Denham, Ceidwad Beicio Mynydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae’r bobl hyn yn gwneud gwaith ardderchog yn atgyweirio rhannau o’r llwybrau beicio mynydd clasurol hyn sydd wedi dirywio.

"Mae ymwelwyr yn gwneud defnydd trwm o’r llwybrau hyn, ac mae’n bwysig iawn ein bod yn gwneud gwaith cynnal a chadw arnynt. Mae’r gwirfoddolwyr wedi gwneud gwaith ardderchog yn rhoi wyneb newydd ar adran Mynwent llwybr y Wal yn ddiweddar."

Gobeithir y bydd y profiad hwn yn dysgu sgiliau newydd i’r tîm ac o gymorth iddynt pan fyddant yn chwilio am waith.

Meddai Annie Harding, Rheolwr yr Uned Sgiliau a Hyfforddi, "Mae hwn yn gyfle gwych i’n dysgwyr ennill cymwysterau tir-seiliedig o fewn amgylchedd gwaith go iawn gan wneud cymwynas fawr â’r gymuned leol yr un pryd.

"Rydym yn falch iawn o’r cyfle i weithio mewn partneriaeth â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar y prosiect hwn, a gobeithiwn y bydd yn gwella cyfleoedd y rhai sy’n cymryd rhan."

I gael rhagor o wybodaeth am lwybrau beicio mynydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ne Cymru, cysylltwch â Carl Denham ar 01633 580223, ffôn symudol 07833 237133, e-bost carl.denham@forestry.gsi.gov.uk.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog y Wasg, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

Pennawd: Tîm o bobl ifanc ddi-waith gyda Phil Thomas, y rheolwr prosiect, yn gweithio ar lwybr y Wal ym mharc coedwig Afan.

e-mail: carl.denham@forestry.gsi.gov.uk