Menu


Ewch fel epa dros ben y coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
16 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13401

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd pennau coed Cymru yn dod yn faes antur lle gall y rheiny sy’n chwilio am brofiadau gwefreiddiol edrych i lawr o’r entrychion ar y goedwig islaw.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi llofnodi cytundeb aml-safle gyda’r cwmni Go Ape i adeiladu o leiaf bedwar adeiladwaith gwifrau uchel ar draws Cymru a fydd yn dod phersbectif hollol newydd i goetiroedd Cynulliad Cymru.

Bydd y cwrs rhwystrau pen-coed cyntaf i gael ei adeiladu yng nghoetiroedd y Cynulliad yn cael ei agor yn ddiweddarach y mis hwn ym Mharc Coedwig Coed y Brenin, sydd eisoes yn adnabyddus am ei lwybrau beicio mynydd a llwybrau cerdded ar lawr y goedwig.

Rydym yn awr yn gofyn am farn y cyhoedd ar gynlluniau Go Ape i adeiladu cwrs arall, a fydd yn cynnwys rhaffau gwifren, llwyfannau ac amrywiaeth o rwystrau ym Moel Famau, ger yr Wyddgrug yng ngogledd Cymru; bydd eraill yn dilyn yng Nghwm-carn ger Caerffili a Garwnant ger Merthyr Tudful, yn amodol ar ganiatd cynllunio.

Mae Go Ape yn gobeithio adeiladu pedwar cwrs, a fydd yn costio tua 300,000 yr un, mewn coetiroedd a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru erbyn 31 Rhagfyr 2013 ac, os bydd yn llwyddiannus, bydd yn cael y cyfle cyntaf ar gyfer hawliau ar unrhyw safle arall hyd 2020.

Cwrs rhwystrau enfawr wedi’i osod yn uchel yn y coed yw Go Ape. Bydd pawb sy’n dymuno efelychu’r gorila neu’r babŵn yn cael treulio tua tair awr yn uchel yn y coed, tua 40 troedfedd uwchben llawr y goedwig.

Bydd hyfforddwyr Go Ape yn rhoi harneisi, pwlau a charabinerau i’r defnyddwyr ac yn rhoi gwers iddynt ar ddiogelwch cyn iddynt gael eu gollwng yn rhydd yn y goedwig. Mae’r cwrs wedi’i rannu’n bum rhan ac mae pob rhan yn cynnwys rhwystrau megis ysgolion, llwybrau cerdded, pontydd a thwneli.

Meddai Mari Sibley, Asiant Tir Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Bydd cyrsiau Go Ape yn rhoi cyfle i’n hymwelwyr gael mwy fyth o hwyl a gwefr yn ein coetiroedd gwych.

“Mae ein coetiroedd yn adnodd cyfoethog ar gyfer gweithgareddau hamdden sy’n hybu iechyd a lles ac rydym yn falch iawn o’r bartneriaeth newydd hon gyda Go Ape.”

Mae yna gwrs Go Ape eisoes ar dir o eiddo’r Cyngor ym Mharc Gwledig Margam yng Nghastell-nedd, a bydd cwrs arall yn cael ei agor ym Mharc Gwledig Pen-bre yn sir Gaerfyrddin ym mis Mawrth.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw’r adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am y 126,000 hectar (311,000 erw) o goedwigoedd cyhoeddus sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

I gael rhagor o wybodaeth am y cytundeb gyda Go Ape, cysylltwch Mari Sibley ar 01633 580226, ffn symudol 07825754754.

Ymholiadau gan y Cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uks.

e-mail: mari.sibley@forestry.gsi.gov.uk