Menu


Dyddiad cau ar gyfer gwobr fawreddog coedwigaeth yn agosáu

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14599

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae enwebiadau ar gyfer Ian Forshaw, sef cyn Gyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a fu farw’n sydyn ym mis Medi 2007, ar fin dod i ben.  

Cyflwynir y Fedal, sy’n cynnwys gwobr ariannol gwerth £500, bob dwy flynedd i’r unigolyn, grŵp neu fusnes sy’n ymgorffori orau yr un nodweddion o ragoriaeth ac arloesedd ag y cyfrannodd Ian i goedwigaeth yng Nghymru.
Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cyhoeddi’r enillydd yn Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf eleni, ac yn annog pobl i sicrhau eu bod yn enwebu derbynyddion teilwng cyn y dyddiad cau ar 1 Mehefin.

Crëwyd y wobr fel tystiolaeth barhaol i gyfraniad arwyddocaol ac eang Ian i goedwigaeth, yn enwedig yn ystod ei gyfnod yma yng Nghymru.

Bydd y beirniaid yn chwilio am bobl, grwpiau neu fusnesau yng Nghymru sy’n:

• gwneud gwahaniaeth i’r coetiroedd, gweithgareddau coedwigaeth / sector y diwydiant coed

• dod â chlod a gwella enw da coedwigaeth, y diwydiant coed neu goetiroedd

• dangos arloesedd a/neu fentergarwch

• ennill parch eu cyfoedion.

Ni ddylai’r dystiolaeth ategol fod yn fwy na dwy dudalen A4. Gellir lawrlwytho ffurflenni enwebu oddi ar wefan CC Cymru, www.forestry.go.uk/cymru, neu maent ar gael gan Geralene Mills, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR.

Bydd Comisiynydd Coedwigaeth a Chyfarwyddwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ystyried yr enwebiadau, a bydd yr enillydd yn derbyn y wobr yn ystod seremoni gwobrwyo coedwigaeth yn y Sioe Frenhinol ar ddydd Mawrth 19 Gorffennaf, 2011.

Am fwy o fanylion am y fedal, cysylltwch â Geralene Mills ar 0300 068 0300, neu drwy anfon e-bost at: geralene.mills@forestry.gsi.gov.uk
Ymholiadau’r cyfryngau at Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061. 

e-mail: geraline.mills@forestry.gsi.gov.uk