Menu


Treuliwch noson gyda’r sÍr ym Mwlch Nant-yr-Arian

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 IONAWR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15239

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd ymwelwyr â Bwlch Nant-yr-Arian yn gallu archwilio rhyfeddodau’r bydysawd ddydd Sadwrn (Ionawr 21) mewn digwyddiad o edrych ar y sêr yng nghanolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar y cyd â’r BBC.

Bydd planetariwm dan do yn cael ei osod yn y caffi, diolch i dȋm ‘Melin Drafod’ Amgueddfa Wyddoniaeth Birmingham, gan alluogi ymwelwyr i weld cysawd yr haul yn well nag erioed o’r blaen.

Bydd gwyddonwyr o adran ffiseg Prifysgol Aberystwyth yn dod â thelesgopau grymus ac offer arall yno a bydd y gwydonwyr wrth law i egluro’r gwahanol oleuadau sydd i’w gweld yn uchel yn yr awyr uwchben y Canolbarth.

Meddai Sarah Cookson, cymhorthydd canolfan ymwelwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru ym Mwlch Nant-y-Arian, “Cromen neu iglw yw’r planetariwm dan do gyda sioe olau yn dangos y sêr a’r planedau.

“Mae’n coetiroedd yn lleoedd gwych i ddysgu am y byd naturiol, ond mae’r digwyddiad unigryw hwn yn gyfle i bobl archwilio bydoedd eraill hefyd!”

Mae’r digwyddiad yn cael ei redeg mewn partneriaeth â rhaglen Stargazing Live y BBC sy’n rhedeg gydol mis Ionawr.

Cynhelir y sioeau sêr, sy’n parhau tua 45 munud, pob awr yn y planetariwm rhwng 5pm a 9pm a bydd cyfle i chwilio ffurfafen y nos trwy’r telesgopau, os bydd y tywydd yn caniatáu.

Y gost yw £3 y person ac mae’n rhaid archebu lle drwy ffonio 01970 890453 neu gysylltu â bnya@forestry.gsi.gov.uk

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad cysylltwch â Sarah Cookson ar 01970 890453, symudol 07800 512906, e-bost sarah.cookson@forestry.gsi.gov.uk

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: sarah.cookson@forestry.gsi.gov.uk