Menu


Coedwig 'Ailgylchedig' yn cipio gwobr aur

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
3 AWST 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14847

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coedwig cafodd ei gwympo yn ddiweddar i ddarparu pren ar gyfer y diwydiant coedwigaeth wedi ennill gwobr am y ffordd y cafodd ei ailblannu'n ofalus gyda choed ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae'r coed newydd cafodd eu plannu yn 2009 gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yng Nghoedwig Wentwood, ger Cas-gwent, wedi sefydlu'n gyflym iawn ac mae mesurau rheoli chwyn wedi cael eu cadw i'r lleiaf posibl.

Fe blannodd tîm Gweithrediadau Coedwrol Cymru (WSO) dros 10,000 o ffynidwydd Douglas ac fe cafodd  ffynidwydd llwydlas a choed llydanddail eraill megis y bedw arian, criafol, derw ac ynn eu hychwanegu drwy adfywiad naturiol.

Dywedodd Steve Mather, Rheolwr Gweithrediadau'r Rhanbarth WSO, "Mae ailstocio'n cynrychioli agwedd bwysig o reolaeth coedwig gynaliadwy sy'n cynnwys cylchred parhaol o goed sy'n tyfu ac yna eu cynaeafu ar gyfer cynhyrchion pren maent yn eu darparu.

"Roedd safon paratoad y tir a ddefnyddiwyd ynghyd â stoc addas ar gyfer y safle, yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer coed o ansawdd da gyda thyfiant ardderchog a'r ymyrraeth lleiaf.

"Rwy'n falch iawn bod gwaith y tîm sydd wedi eu lleoli yn Llanymddyfri wedi cael ei gydnabod."

Dywedodd Steve ei fod yn gobeithio y byddai'r safle pedwar hectar a llwyr gwympwyd yn ddiweddar yn darparu ystod o fanteision amgylcheddol yn awr ac yn y dyfodol.

Fe gydnabuwyd ymdrechion y tîm WSO yn Sioe Frenhinol Cymru, lle enillodd
y fedal aur am y goedwig orau o blannu newydd neu ailstocio oedd yn cynnwys dros 60% o gonwydd dan 10 mlwydd oed.

Nodiadau i Olygyddion

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru o dan goed.  Mae 38% (126,000 hectar/311.000 erw o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae'n rheoli coedwigoedd ar ei rhan.

Mae mwy o wybodaeth am goetiroedd ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales.

Am fwy o wybodaeth am waith y tîm Gweithrediadau Coedwrol Cymru cysylltwch â Steve Mather ar 0300 068 0270, ffôn symudol 07771 666838

Cysylltiad â'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: steve.mather@forestry.gsi.gov.uk