Menu


Patrolau’r Heddlu i ymladd trosedd yng nghoetiroedd Dyffryn Gwy

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
8 CHWEFROR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15291

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Heddlu Gwent yn gweithio gyda’i gilydd i daclo trosedd ac ymddyngiad gwrth gymdeithasol yng nghoetiroedd Sir Fynwy. 

Bydd dau Swyddog Cefnogi Cymunedol yn treulio rhan o’u hamser yn taclo problemau mewn coetiroedd lleol, fel rhan o gytundeb newydd.

Bydd y Swyddogion Cefnogi Cymunedol, Philip Barclay a Stephen Cowles yn patrolio coetiroedd Dyffryn Gwy o Drefynwy i Gas-gwent ac ymlaen i Goed Gwent, gan weithio’n agos gyda Rheolwr Ardal Lleol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Richard Gable.

Mae’r ddau swyddog o Dimoedd Plismona Cymdogaeth Trefynwy a Brynbuga’n cael eu hariannu ar y cyd gan Heddlu Gwent a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. Bydd fan Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar gael iddyn nhw hefyd i’w helpu i deithio dros yr ardal gyfan.

Bydd hyn yn diogelu’r ardal ac yn casglu cudd wybodaeth ynghylch unrhyw weithgaredd gwrth gymdeithasol neu droseddol.

Bydd blaenoriaethau cyntaf y swyddogion yn cynnwys gwarchod yr amgylchedd rhag tipio anghyfreithlon, difrod troseddol a beicio oddi ar y ffordd a helpu rhwystro troseddau i geir ymwelwyr.

Mae’r staff coedwigaeth lleol yn treulio cymaint ag 20% o’u hamser yn ymdrin â chanlyniadau gweithgareddau anghyfreithlon. Bydd y Swyddogion Cefnogi Cymunedol yn gweithio i rwystro ac i ymdrin ag unrhyw ddigwyddiadau er mwyn galluogi Comisiwn Coedwigaeth Cymru i ganolbwyntio ar edrych ar ôl y coetiroedd.

Meddai Richard Gable, “Mae coetiroedd Dyffryn Gwy yn boblogaidd iawn ond bu cynnydd mewn ymddygiad gwrth gymdeithasol sy'n difetha mwynhad y rhai sy'n ymweld â'r ardal yn ddyddiol i weld y golygfeydd ysblennydd.

“Mae gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru eisoes berthynas waith dda gyda Heddlu Gwent ac fe ddylai penodi Swyddogion Cefnogi Cymunedol sicrhau’r cyhoedd ein bod yn benderfynol o  beidio â dioddef unrhyw ymddygiad hunanol neu anghyfreithlon.

Bydd y Swyddog Cefnogi Cymunedol, Philip Barclay yn canolbwyntio ar ben gogleddol Dyffryn Gwy o Drefynwy i lawr, gyda’r Swyddog Cefnogi Cymunedol, Stephen Cowles yn canolbwyntio ar Goed Gwent.

Meddai’r Arolygydd Michael Boycott o Heddlu Gwent, “Bydd ein Swyddogion Cefnogi Cymunedol yn adnodd gwerthfawr i’r ardal coetiroedd a’r wardiau cyfagos a gobeithiwn, wrth weithio gyda'i gilydd, y byddwn ni nid yn unig yn lleihau'r ymddygiad gwrth gymdeithasol, ond hefyd yn gwneud yr amgylchedd yn lle hyd yn oed fwy pleserus i bobl byw ac ymweld.”

Bydd y trefniant yn rhedeg am dair blynedd.  Yn ystod yr amser hynny bydd y swyddogion hefyd yn treulio rhywfaint o’u hamser ar ddyletswyddau eraill yr heddlu.

Os ydych yn canfod unrhyw weithgaredd anghyfreithlon yng nghoetiroedd Dyffryn Gwy, cysylltwch â'r Swyddog Cefnogi Cymunedol Philip Barclay ar 07800 886012 neu’r Swyddog Cefnogi Cymunedol Steve Cowles ar 07792 420931.

Lluniau:

Philip Barclay (chwith) a Stephen Cowles a fydd yn patrolio’r coetiroedd yn Nyffryn Gwy.

Teiars wedi’u tipio’n anghyfreithlon yn hagru Coedwig Coed Gwent.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Am ragor o wybodaeth ar goetiroedd Dyffryn Gwy, cysylltwch â Richard Gable ar 01291 627412, symudol 07789 653882, e-bost Richard.gable@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i  Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: ricghard.gable@forestry.gsi.gov.uk