Menu


Lle i gar ac enaid gael llonydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 MEDI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14923

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd ymweld â Fforest Fawr ar gyrion Caerdydd yn brofiad mwy pleserus i’r car o hyn ymlaen, yn ogystal ag i gorff ac enaid.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli’r goedwig hon ger Castell Coch ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, wedi gweddnewid y maes parcio, ac mae’r llain o dir caregog a llawn tyllau bellach yn llecyn gwastad wedi’i darmacio gyda chilfachau parcio.

Mae’r maes parcio hefyd wedi cael ei dirlunio er mwyn creu ardal fwy agored a chroesawgar, ac adeiladwyd seddi carreg ar gyfer cael picnic.

Mae Fforest Fawr, sydd rai munudau i ffwrdd o’r brifddinas, yn goetir hynafol lle ceir coed ffawydd a llarwydd Japan yn bennaf, ac mae’n cynnwys llwybr cerfluniau i blant.

Meddai Emma Louise Felkin, y Ceidwad Coedwig, “Mae’r goedwig hon yn lle delfrydol i bobl ddianc rhag straen bywyd bob dydd. Gobeithiwn y bydd y gwelliannau i’r maes parcio o les i geir yr ymwelwyr, yn union fel y bydd taith drwy’r goedwig ei hunan yn gallu helpu pobl i deimlo’n hapusach.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk