Menu


Clirio llwyni ymledol ym Mro Gŵyr

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13386

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae rhaglen ar y gweill i glirio llwyni ymledol yng nghoetiroedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru ym Mro Gŵyr.

Bydd y gwaith yn cynnwys torri, trin chemegion, a llosgi Rhododendron ponticum a choed llawrgeirios yn Parkwood ger Parkmill, a Millwood, ger Pen-rhys.

Y nod yw cael gwared ’r rhywogaethau ymledol hyn o’r coedwigoedd, er mwyn galluogi coed brodorol a blodau gwyllt i dyfu.

Mae Parkwood a Millwood yn goetiroedd brodorol pwysig o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bro Gŵyr. Maent yn darparu cynefinoedd cyfoethog ar gyfer llawer o rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid.

Mae’r coetiroedd hefyd yn rhan o Ardal Gadwraeth Arbennig Coedydd Ynn Gŵyr, dynodiad Ewropeaidd i ddiogelu a hybu safleoedd bioamrywiaeth pwysig.

Meddai Rosalind Codd, Rheolwr Cadwraeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae’r Rhododendron ponticum a’r goeden lawrgeirios yn rhywogaethau ymledol sy’n taflu cysgod dros y ddaear ac yn rhwystro coed brodorol a blodau rhag ymsefydlu, gan leihau bioamrywiaeth y goedwig.

"Bydd cael gwared ’r llwyni hyn o Parkwood a Millwood yn helpu i adfer y coetiroedd brodorol ac yn diogelu natur arbennig tirwedd Cymru."

Mae’r gwaith o glirio’r llwyni yn rhan o raglen bedair blynedd Comisiwn Coedwigaeth Cymru i reoli rhywogaethau ymledol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bro Gŵyr.

Mae’n cefnogi nodau’r Cenhedloedd Unedig, sydd wedi cyhoeddi bod 2010 yn Flwyddyn Bioamrywiaeth Ryngwladol.

Mae’r gwaith yn cael ei wneud gan M and D Services.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am y 126,000 hectar (309,000 erw) o goedwigoedd cyhoeddus sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Ceir rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, 0300 068 0300, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk