Menu


Staff AD yn tanio ar gyfer adeiladu tÓm yn y goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
25 CHWEFROR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14446

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Roedd yn rhaid i aelodau adran adnoddau dynol Cyngor Sir Dinbych baratoi eu cinio eu hunain mewn coedwig ger Rhuthun pan fu iddynt ffeirio materion staffio am briciau fel rhan o ymarferiad adeiladu tîm.

Roedd staff y swyddfa yn cynnau eu tanau eu hunain a choginio pryd bwyd pan osodwyd cyfres o sialensiau awyr agored iddynt gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yng nghoedwig Coed Rhyd-y-Gaseg.

Gan weithio gyda thîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu (CagD) CC Cymru, cymerodd y gweithwyr AD ran mewn ymarferion gwneud gwâl a rhannwyd yn grwpiau bychain i chwarae gemau gyda’r amcan o adeiladu ysbryd tîm.

Bu iddynt ddysgu hefyd sut mae adnabod coed gwahanol, a chynhaliwyd trafodaethau rheoli coetiroedd wrth archwilio’r coed a gwnaethpwyd eitemau crefftau coetir o ddeunyddiau naturiol a gafwyd yn y safle sydd wedi ei ffensio, a ddefnyddir gan y tîm CagD ar gyfer gweithgareddau addysg gydag ysgolion lleol.

Dywedodd Carolyn Threlfall, Swyddog Addysg CC Cymru, "Doedd y staff AD ddim wedi gweithio hefo ni o’r blaen a doedden nhw erioed wedi mynd i’r afael â’r math yma o ddigwyddiad – yn enwedig yn yr awyr agored gefn gaeaf.

"Staff swyddfa oedden nhw i gyd ac wedi arfer mwy â phapur a chyfrifiaduron na choed a gwalau ond mae coetiroedd yn cynnig amgylchedd dysgu awyr agored ysgogol i bawb ac roedden nhw i gyd i’w gweld yn mwynhau pob diwrnod."

Roedd y sialensiau i gyd ar sail gweithgareddau yn null Ysgol y Goedwig y mae’r tîm CagD yn eu cynnal yn rheolaidd ar hyd a lled y wlad fel rhan o’i raglen addysg coetir.

Meddai Linda Atkin, Pennaeth Tîm AD Cyngor Sir Ddinbych, "Roedd yn gyfle bendigedig i ddatblygu cydberthynas y tîm ar adeg o newid mawr yn y gwasanaeth.

"Dydw i erioed o’r blaen wedi gorfod cynnau fy nhân fy hun a choginio fy nghinio fy hun ar ddiwrnod gwaith. Roedd yn brofiad unigryw."

Nodiadau i Olygyddion

Mae tua 14 y cant o Gymru o dan goetiroedd. O blith y rhain, mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) ym mherchnogaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cyflwyno profiadau dysgu mewn coetir ar hyd a lled Cymru, yn cefnogi datblygu a chyflwyno Ysgol y Goedwig ac yn hwyluso Menter Addysg y Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae mwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk