Menu
DATGANIAD NEWYDDION: 438316 HYDREF 2001


TAITH CEIR COEDWIG YN RHOI GOLWG O’N AGOS AR LIWIAU’R HYDREF

GWYL LLIWIAU HYDREF Y GOEDWIG 2001

This news story is now over a year old and information may not now be accurate or up-to-date. Please use our search box to look for more recent information.
Cewch gyfle i gael golwg o’n agos iawn ar liwiau hydref y coedwigoedd a’r coetiroedd fel rhan o Gwyl Lliwiau Hydref y Goedwig ym Betws y Coed ar Ddydd Sul 21 Hydref.

Mae’r coetiroedd yn agor eu drysau ar wyl goedwig bwysig - i helpu rhoi hwb i economi cefn gwlad ar l haint clwy’r traed a’r genau - gyda’r gyfres fwyaf erioed o ddigwyddiadau YN RHAD AC AM DDIM a lwyfanwyd yng Ngogledd Cymru eleni.

Ac fel rhan o raglen llawn prysurdeb a hwyl a drefnir gan Fenter Coedwigaeth Cymru, sydd yn rheoli coetiroedd a choedwigoedd y genedl ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru, rydym yn agor Taith Ceir Coedwig newydd sbon.

Bydd modd i ymwelwyr fynd ’u ceir YN RHAD AC AM DDIM ar hyd ffyrdd coedwig o Gastell Gwydyr yn l i Bont y Pair ym Metws y Coed - lle y llwyfenir prif rannwu’r wyl.

"Dywedodd Trefnydd yr Wyl, John Browne, Rheolwr Ardal Goedwig Llanrwst Menter Coedwigaeth Cymru: Mae’r daith yn un wirioneddol gyfareddol, a disgwyliwn y bydd y nifer fawr o rywogaethau o goed - derw, ynn, ffawydd, gwern, bedw amwy wedi newid i liwiau’r gogoneddus yr hydref “

Mae’r ffordd bum milltir o hyd yn cynnig golygfeydd i gyfeiriad Dyffryn Llugwy a bydd arwyddion yr AA yn dangos y ffordd o ’r priffyrdd ym Metws y Coed.

Ac ar gyfer y bobl a fydd yn aros ymlaen ar l yr wyl ar y Dydd Sul, trefnwyd cyfres o deithiau gerdded dywysiedig YN RHAD AM AM DDIM. Ar Ddydd Llun 22 Hydref, ceir dwy daith gerdded yn y bore yng Ngwydyr a Nant Bwlch yr Haearn.

Ar Ddydd Mawrth 23 Hydref mae teithiau cerdded wrth ymyl Llynnoedd Coedwig a Dyffryn Lledr. Mae manylion llawn ar gael gan Swyddfa Menter Coedwigaeth Cymru yn Llanrwst, rhif ffn: 01492 640578.

Dywedodd John: "Rydym yn sicr y bydd pawb yn mwynhau teithio i’r digwyddiad trwy’r coetiroedd a choedwigoedd a fydd yn arddangos arliwiau hardd o goch ac aur, ac unwaith y byddant wedi cyrraedd rydym yn addo diwrnod allan di-dl gorau’r flwyddyn i’r teulu i gyd.

"Ein gobaith yw y bydd yr achlysur yn cael effaith is lawr ar gyfer gweithredwyr twristiaeth. Gyda’r achlysuron hyn yn ganolbwynt eijn gobaith yw y bydd mwy o bobl yn meddwl am aros am noson neu ddwy.”

Rydym yn cynllunio Digwyddiad Coedwig arall yng Nghanolfan Goedwig Menter Coedwigaeth Cymru yng Nghoed y Brenin ger Dolgellau ar 27 Hydref.


DIWEDD

CYSWLLT: John Browne, Rheolwr Ardal Goedwig, Menter Coedwigaeth Cymru, Llanrwst, rhif ffn: 01492 640578.

NODYN I OLYGYDDION:

Mae Gwyl Lliwiau Hydref y Goedwig yn ddiwrnod llawn prysurdeb a hwyl ym Metws y Coed ar Ddydd Sul 21 Hydref a drefnir gan Fenter Coedwigaeth Cymru sydd yn rheoli coetiroedd a choedwigoedd y genedl ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Sr yr atyniadau yw Bois y Bwyeill - tm o goedwyr a fydd yn cerfio cadeiriau o bren solet gyda llifiau cadwyn ac yn dringo polion 20 troedfedd o uchder gan ddefnddio dim byd ond bwyell a byrddau pren ar ganol Cae Llan, llawr y dref.

Ceir hefyd arddangosiad o heboca, cwn defaid yn corlannu hwyaid, ffwlbartiaid go iawn ac arddangosiadau o anifeiliaid eraill. Bydd crefftwyr lleol yn arddangos eu medrau a bydd stondinau dan do o fusnesau lleol hefyd. Bydd y plant yn cael mwynhau cael eu hwynebau wedi’u paentio yn rhad ac am ddim a gwrando ar storau - yn Gymraeg ac yn Saesneg - mewn tipi a wnaed yng Nghymru.

Bydd modd i ymwellwyr ddysgu mwy am goetiroedd Cymru trwy arddangosfa gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru mewn iwrt Mongolaidd anferth.