Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Hawlfraint

Mae'r defnyddiau ar y wefan hon yn dod o dan Hawlfraint y Goron oni nodir fel arall. Cewch llwytho'r defnyddiau i lawr i ffeil neu argraffydd at ddibenion ymchwil ac astudiaeth breifat. Mae unrhyw ddefnydd arfaethedig arall o'r defnyddiau'n amodol ar drwydded hawlfraint sydd ar gael gan Lyfrfa Ei Mawrhydi yn unol ā pholisi Trwyddedau Hawlfraint y Goron safonol. Mae trwyddedau hawlfraint ar gael o'r cyfeiriad canlynol: HMSO, The Licensing Division, St Clements House, 2-16 Colegate, Norwich NR3 1BQ, Rhif ffacs: 01603 723000 neu e-bost: copyright@hmso.gov.ukNid yw caniatād i atgynhyrchu defnyddiau diogeledig y Goron yn ymestyn i unrhyw ddefnyddiau ar y wefan a nodir fel hawlfraint trydydd. Rhaid gofyn am awdurdod i atgynhyrchu defnyddiau o'r math gan y deiliad hawlfraint perthnasol.

Mae'r Comisiwn Coedwigaeth yn annog defnyddwyr i sefydlu dolennau hypertext i'r wefan hon.

Am ragor o wybodaeth ar bolisi Hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu gweler y canllawiau sydd ar gael ar wefan Llyfrfa Ei Mawrhydi ar: www.hmsmo.gov.uk/guides.htm