Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Llwytho i lawr

Ar y dudalen hon cewch ddolenau i lawr-lwythiadau defnyddiol megis porwyr a phlygiadau-i-mewn:
  • Acrobat Reader
  • Microsoft Internet explorer
  • Netscape Navigator

Gellir gweld neu lwytho’r ddogfen hon i lawr gan defnyddio Adobe Acrobat Reader. Os nad yw’r feddalwedd hon ar eich cyfrifiadur eisoes, cliciwch ar eicon Acrobat isod i gael copi yn rhad ac am ddim.
 Download Adobe 
Acrobat
 Mae’r Darllennydd Adobe ® Acrobat ® yn rhad ac am ddim yn ei gwneud yn bosibl i chi weld, llwybro ac argraffu ffeiliau PDF ar draws pob llwyfan cyfrifiadurol pwysig. Mae darllennydd Acrobat yn gymar gwylio di-dāl i Adobe Acrobat 3.0 ac i feddalwedd Acrobat Capture ®.