Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Ymwadiadau

Rydym wedi ymdrechu'n ddirfawr i sicrhau cywirdeb y wybodaeth ar ein wefan a gobeithiwn y bydd yn ddefnyddiol i ddefnyddwyr. Lluniwyd y wefan hefyd mewn ffordd a fydd yn caniatŠu i ni newid gwybodaeth yn gyflym iawn.

Serch hynny, ni allwn sicrhau y bydd yr holl wybodaeth yn gywir bob amser. Os ydych yn teimlo bod angen cadarnhau cywirdeb unrhyw wybodaeth, cysylltwch trwy'r manylion cysylltu ar dudalennau penodol o fewn y wefan.

Hefyd, ni allwn gymryd unrhyw gyfrifoldeb am wybodaeth ar wefannau eraill, heb ystyried a ydym yn cynnig dolen i'r gwefannau hynny ai peidio.