Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Banner image - Relevant Research, Woodlands for Learning

Ymchwil Perthnasol

Mae nifer o bapurau ymchwil perthnasol am yr effaith gadarnhaol o goetiroedd ar iechyd plant (dogfennau Prydain Fawr yn Saesneg yn unig):

  • Benefits of using woodlands and natural spaces for health
  • Wood you believe it? Children and young people’s perceptions of climate change
  • Review of research evidence in relation to the role of trees and woods in formal education and learning
  • Trees and woodlands: Nature's health service