Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Welsh Forest Industry

Sector Goedwigaeth Cymru

Croeso i adran Sector Coedwig Cymru.  Yma gallwch ddarganfod sut rydym yn rheoli ystâd goed Llywodraeth Cymru i ddarparu cyflenwad cynaliadwy o goed a dysgu mwy am sut mae’r coetiroedd hyn yn cyfrannu at yr economi werdd newydd.  Gallwch weld sut rydym yn gweithio gyda chontractwyr, yn tendro am waith a gallwch gofrestru i brynu coed drwy’n system ar-lein.  Mae Sector Coedwig Cymru yn werth £340m i’r economi ac mae’n cyflogi dros 16,000 o bobl mewn cannoedd o fusnesau gwledig bach i ganolig.  Darllenwch ymlaen i wybod mwy am y cyfleoedd ar gyfer menter a chreu swyddi yng nghoetiroedd a fforestydd Cymru.  Dysgwch sut y mae pren yn ddefnydd cynaliadwy ar gyfer adeiladu a chynhyrchion gan ei fod yn ddewis mwy amgylcheddol gyfeillgar i gynnyrch sy’n defnyddio tanwydd ffosil fel dur, gwydr, concrit a phlastig.

   
Prynu ein pren   Defnyddio pren   Ein gwaith pren  
   
         
   
Cynllunio ac ymchwil   Cefnogi chi   Materion coedwigaeth
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae ein pren i gyd wedi cael ei ardystio gan y  Rhaglen er Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd (PEFC)  neu’r Cyngor Stiwardiaeth Coedwigaeth (FSC) sy'n rhoi sicrwydd ei fod yn dod o goedwigoedd a reolir yn dda.