Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

News Centre at Forestry Commission Wales

Newyddion CC Cymru

Adnoddau cyfryngau - CCCymru   News Focus at Forestry Commission Wales   Top Stories at Forestry Commission Wales
Adnoddau cyfryngau   Ffocws newyddion   Prif stori  

Tudalennau Prydain Fawr:

   

Cynllun yn annog cymunedau i fanteisio ar drydan dŵr. Mae cymunedau’n cael eu hannog i fanteisio ar yr ynni sydd mewn dŵr a datblygu cynlluniau cynhyrchu trydan dŵr yn y coedwigoedd sydd piau Llywodraeth Cymru. Stori lawn>

Amdanom Ni   Cwestiynau Cyffredinol   Coedwigaeth yn y newyddion
Amdanom ni   Cwestiynau cyffredinol   Coedwigaeth yn y newyddion

 

   

Sylwer: mae'r dolenni hyn yn mynd i wefannau allanol ac ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am eu cynnwys.

 

  

Beth sydd o ddiddordeb

Dod o hyd i FCWales ar Flickr  Visit our Social Media/Facebook links page

Astudiaethau Achos CCC>
Hafan Cyfryngau Cymdeithasol>
-------------
Swyddfa'r Wasg:
Clive Davies
Swyddog y Wasg
ff: 0300 068 0061
yn ystod oriau swyddfa neu
07788 190922
ar gyfer ymholiadau brys y tu allan i oriau
-------------
Ymholiadau cyffredinol:
Canolfan Gyswllt
ff: 0300 068 0300.

Safleoedd defnyddiol