Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Working Together at Forestry Commission Wales

Gweithio Gyda'n Gilydd

Mae gan goetiroedd potensial enfawr i fod o fudd i bobl a'u cymunedau mewn sawl ffordd - gellir eu defnyddio ar gyfer projectau hyfforddi a menter, mentrau iechyd a lles, y celfyddydau a rhaglenni adfywio cymunedol - does dim terfyn i beth gellid ei wneud yn y goedwig! Mae Llywodraeth Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru yn ymrwymedig i wneud yn siŵr fod cymunedau a mentrau yn cael y budd mwyaf posibl o Ystâd y Coetir sy'n eiddo i bawb sy'n byw ac yn gweithio yma yng Nghymru. Ar y tudalennau hyn, cewch wybodaeth ar sut i gymryd rhan, a mwy am yr hyn sy'n digwydd eisoes.
Cymryd rhan - Gweithio gyda'n gilydd   Gweithgorau Cymunedol a Phrosiectau   Ardaloedd Adfywio
Cymryd rhan   Prosiectau a mentrau   Ardaloedd Adfywiad Llywodraeth Cymru  

 

   
         
Gweithio gyda'n gilydd - Ymchwil & adroddiadau Coed trefol Astudiaethau Achos
Ymchwil & adroddiadau   Coed trefol   Astudiaethau achos

Ymchwil:
Cydcoed
Treegeneration
Adroddiadau:
Coetiroedd Cymunedol yng Nghymru

 

Mae buddion coetiroedd a choed trefol yn glir, ac mae’r angen i’w diogelu a chynyddu eu niferoedd yn gymhellol. 

 
Working Together at FCWales

Beth sydd o ddiddordeb


Llais y Goedwig>
Grwp Cymunedol Coetiroedd Rhwydwaith

Plant! (Llywodraeth Cymru)

Tudalennau cysylltiedig

Safleoedd defnyddiol