Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Sports Events at Coed Y Brenin - photograph of mountain biker and Autumn scenes 2010

Digwyddiadau Chwaraeon

Dreigiau Coed y Brenin'

Bob Dydd Sadwrn, rhwng 9.30am a 11.30am

Clwb beicio mynydd i'r teulu sydd yn cynnig:. Sesiynau sgiliau/teithiau llwybrau achlysurol/gweithgareddau grwp i'r teulu cyfan... Dewch, os ydych am roi cynnig ar yr hwyl o feicio mynydd. Bydd angen i chi ddod â beic mynydd sydd mewn cyflwr da gyda chi a helmed  Am fwy o wybodaeth neu ffurflen aelodaeth, cysylltwch a ni yn: info@dreigiaucoedybrenindragons.co.uk  


Grŵp Cerdded Nordig

Bob Dydd Iau

Mae’r Grŵp Cerdded Nordig yn cyfarfod yn ardal Coed y Brenin. Darperir polion. Os nad ydych wedi rhoi cynnig ar y dull ardderchog hwn o ymarfer, dewch i un o’n sesiynau blasu. Manylion gan Catrin Roberts 07900 615380.  e-bost: cerddednordigcymru@live.co.uk