Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Our Corporate Plan - Forestry Commission Wales

Ein Cynllun Corfforaethol

Ein pwrpas a'n cyfeiriad - Cynllun Corfforaethol Comisiwn Coedwigaeth Cymru 2012 - 2015.

Mae'n cyflwyno beth ydym am gyflawni dros gyfnod o dair blynedd a sut fyddwn yn mesur ein perfformiad. Mae'r Cynllun yn cael ei ddiweddaru yn flynyddol ac yn

dangos ein hymateb i sialensi ac uchelgeisiau strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru, Coetiroedd i Gymru.  Yn ogystal â datgan ein gwaith cyfredol a'r gweithgareddau rydym yn bwriadu ei wneud dros y tair blynedd nesaf mae'r Cynllun Corfforaethol hefyd yn amlygu beth rydym wedi ei gyflawni yn 2011/12. Gellir ei gael hefyd mewn crynodeb byr.

Mae fersiwn Cymraeg o'r cynllun corfforaethol yn dod yn fuan iawn.
Edrychwch ar y tudalen Saesneg i weld y fersiwn Saesneg.

Link to Our Corporate Plan

    

Link to Our Corporate Plan 2011-14 Summary Document

Dogfen Llawn:

Ein pwrpas a'n cyfeiriad>>

2011-2014 (Cynllun Corfforaethol)

 

Dogfen Crynodeb:

Crynodeb Ein pwrpas a'n cyfeiriad>>

2011-2014 (Cynllun Corfforaethol)