Comisiwn Coedwigaeth

Mae corff newydd, Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymryd drosodd y swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.
Bydd ychydig o wasanaethau ar-lein Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i gael eu darparu ar y wefan hon am gyfnod cyfyngedig.

Swyddfeydd Lleol

Map yn dangos Swyddfeydd Lleol Cymru

Swyddfa Gogledd Cymru
Clawdd Newydd
Ruthun
Sir Ddinbych 
LL15 2NL

Ffon: 0300 068 0300
Facs: 01824 750483
Ebost : bww.ts@forestry.gsi.gov.uk
  

Edrychwch ar y multimap

Swyddfa De Cymru
Cwrt Cantref
Ffordd Aberhonddu
Y Fenni
Sir Fynwy 
NP7 7AX

Ffon: 0300 068 0300
Facs: 01873 850052
Ebost : bww.ts@forestry.gsi.gov.uk
 

Edrychwch ar y multimap


Rheolwr Gweithrediadau: Rachel Chamberlain